09:30 – 12: 30 Fietsexcursie Utrecht

Facultatief en exclusief voor deelnemers aan het kennisevent (maximaal 25 deelnemers)

13:00 Ontvangst met koffie en thee
13:30 Welkom en introductie op de middag

Dagvoorzitter Paul Splinter in gesprek met Boudewijn Goudswaard, directeur The Missing Link

13:40 Keynote speech: Straatwaarden – naar een nieuw speelveld voor stadmakers en erfgoedmakers

Door Michiel Schwarz, Sustainism Lab en Reinwardt Academie AHK
Op inspirerende wijze neemt Michiel ons mee in het Straatwaarden-project van de Reinwardt Academie dat laat zien hoe erfgoedvorming in de publieke ruimte aan het veranderen is: inclusiever, sterker verbonden met maatschappelijke spelers en beter aansluitend bij waarden van lokale gemeenschappen. Vanuit een sociaal-duurzaam, ‘sustainist’ perspectief presenteert het Straatwaarden-onderzoek erfgoedvorming en de vormgeving van de leefomgeving als een continu,maatschappelijk ontwerpproces. Evenzo als in het lopende debat over stedelijke ruimte steeds meer wordt gesproken over ‘stadmaken’, verschuift hier het blikveld van ‘erfgoed’ naar ‘erfgoed-maken’. In deze dynamische context ontvouwt zich een nieuw speelveld, waar ‘heritage-making’ en ‘placemaking’ zich met elkaar verweven. Hoe kunnen ‘stadmakers’ en ‘erfgoed-makers’ inspelen op dit nieuwe speelveld?


De ErfgoedAcademie is officieel partner van het straatwaardenproject.

14:00 In gesprek: de betekenis van erfgoed voor ruimtelijke ontwikkeling

Wat is het belang en de waarde van erfgoed en identiteit bij gebiedsontwikkeling? En hoe kun je door voort te bouwen op identiteit van de plek de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van gebieden vergroten? We gaan hierover in gesprek met spelers uit het veld. Wat is hun visie, welke goede voorbeelden zien zij en wat zijn tips & trics?

Met o.a. Hans-Lars Boetes (senior adviseur erfgoed en ruimte, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Peter Steijn (directeur Gezond stedelijk leven, gemeente Utrecht) en Marcel Sinte Maartensdijk (senior ontwikkelaar Heijmans Vastgoed)

14:45 Break
Keuzesessies bouwen aan plekken met identiteit in de praktijk

meer informatie over de keuzesessies vindt u onder sprekers.

15:00 – 15:45 Keuzeronde 1

1.Gebiedshistorie als inspiratie voor ontwikkeling en ontwerp – over Zijdebalen Utrecht

Met Rogier Middelburg (Hurks Ontwikkeling), Kok Mulleners en Patrick van Buijtenen ( Mulleners + Mulleners architecten)

2.Buurtsamenwerking – de basis voor identiteit

Met Jurriën de Jong (abcnova) en Arthur Meerloo (abcnova)

3.De kracht van herbestemming – over impact en cijfers

Met Hans Jacobs (Nationaal Restauratiefonds) en Bob Scherrenberg (Overvecht Vastgoed)

4.Inspiratieworkshop: Op zoek naar de identiteit van de 2e Daalsedijk Utrecht

Met Thessa Fonds en Tessa Henkes(The Missing Link)

15:55 – 16: 40 Keuzeronde 2

1.Monument als icoon van gebiedsontwikkeling over het Jongerius complex en ontwikkeling Defensieterrein Utrecht

Met Roel Lichtenberg (Blauw Architecten) en Esther Vlaswinkel (SVP architectuur en stedenbouw)

2.Straatwaarden in de praktijk – Samen De Binckhorst maken

Met Riemer Knoop (Reinwardt Academie) en Sabrina Lindemann (I’m Binck)

3.The making of.. Castellum Hoge Woerd Utrecht

Met Ernest Pelders  (OAK consultants)

4.Identiteit als vertrekpunt bij visieontwikkeling – over casus Zaanoever gemeente Wormerland

Met Thessa Fonds en Wouter voerman (The Missing Link)

16:45 Afsluiting
17:00 Borrel